Factor-plus

Over Factor-plus
Factor-plus ondersteunt u in een voorfase van insolventie, zodat u zich kunt blijven focussen op uw kerntaak; geld verdienen.

Bevindt u zich in een benarde financiële situatie? Factor-plus steekt u een helpende hand toe. In een dergelijke hectische tijd is immers overzicht behouden en rationeel blijven denken cruciaal. Factor-plus heeft als uitgangspunt dat het voorkomen van een faillissement mogelijk is. Totdat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken, zijn er per slot van rekening verschillende mogelijkheden om een liquidatie van uw onderneming te vermijden.

Factor-plus kan u op de achtergrond als klankbord en adviseur terzijde staan in gesprekken met bank, UWV, crediteuren, fiscus etc. In de praktijk blijkt dat een buitenstaander vaak beter in staat is om, niet gehinderd door bedrijfsblindheid, objectief naar de bedrijfssituatie te kijken en succesvoller is in het benutten van de mogelijkheden die zich voordoen.

De consulent binnen Factor-plus is Piet Bruisten. Hij weet als geen ander om te gaan met de situatie waarin u zich bevindt. Zowel zakelijk als emotioneel. Hij zal samen met u op professionele wijze en met respect voor u als ondernemer uw financiële situatie bekijken en u de mogelijkheden voorleggen die moeten leiden tot een betere financiële positie van uw onderneming.

De definitie van insolventie is “de staat waarin een persoon of onderneming niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen”. Zijn er insolventiesignalen; neem dan contact op met Factor-plus.
Foto's
Contactgegevens
Factor-plus
t Creytje 5
5841 AX Oploo