Gemeente Boxmeer

Online burgerpanel van start
6 Maart 2018
Vanaf 27 februari is het nieuwe burgerpanel van de gemeente online met een eerste vraag. Als eerste wil het college van B &W weten welke onderwerpen de inwoners interessant vinden voor het panel en of ze mee willen doen. Deze vragen kunnen de komende 4 weken worden ingevuld.
Met het burgerpanel vraagt de gemeente haar inwoners online zo’n zes keer per jaar om hun mening over verschillende onderwerpen. Natuurlijk wil de gemeente altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen via het burgerpanel kunnen helpen het beleid of de dienstverlening nog beter af te stemmen op de inwoners.
www.burgerpanelboxmeer.nl
Contactgegevens
Gemeente Boxmeer
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer