Geurts Administratie en Belastingadvies

Schoon schip - inkeerregeling
17 Maart 2014
In mijn column van 3 maart heb ik aangegeven dat buitenlandse vermogens extra aandacht krijgen bij het beoordelen van de aangiften inkomstenbelasting 2013.

Inmiddels heeft de belastingdienst brieven verstuurd aan belastingplichtigen waaruit blijkt dat de belastingdienst op de hoogte is, of althans het sterke vermoeden heeft, dat sprake van buitenlands vermogen. Deze belastingplichtigen zijn extra gewaarschuwd.

Belastingplichtigen moeten daarom ernstig overwegen om openheid van zaken te geven, dit kan op grond van de inkeerregeling ofwel vrijwillige verbetering. Maakt men hiervan voor 1 juli 2014 gebruik dan is geen boete verschuldigd, uiteraard wel de belasting en rente. De belastingdienst wil ook graag weten wat de herkomst is van het vermogen. Naast inkomstenbelasting in box 3 (vermogensbestanddelen) is mogelijk ook inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten) of erf- of schenkbelasting verschuldigd.

Van vrijwillige verbetering is sprake als u de buitenlandse inkomsten en vermogens heeft gemeld vóórdat u wist of kon vermoeden dat de belastingdienst er van op de hoogte is. Een formulier “verklaring buitenlands vermogen” is te downloaden van de website van de belastingdienst. Degenen die onlangs een brief hebben ontvangen zullen te laat zijn.

De navorderingstermijn over buitenlands inkomen en vermogen bedraagt 12 jaar. Als de buitenlandse inkomsten of vermogens in het betreffende land aan belasting onderworpen zijn dan heeft men in Nederland vaak recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Maakt u geen gebruik van de inkeerregeling en de belastingdienst legt een navorderingsaanslag op dan kan de boete oplopen tot 300 % van de nagevorderde belasting.
Contactgegevens
Geurts Administratie en Belastingadvies
Theobaldusweg 23
5825 BH Overloon