LOF Rijkevoort

LOF gaat fuseren met andere lokale partijen uit het Land van Cuijk
12 Juli 2020
LOF gaat fuseren met andere lokale partijen uit het Land van Cuijk

Per 1 januari 2022 zijn we een nieuwe gemeente met de toepassende naam gemeente Land van Cuijk. De gemeenten Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Cuijk en Boxmeer werken nu aan de structuur van de nieuwe gemeente. Maar ook de politieke partijen moeten aan de slag. De landelijke partijen zoals CDA, VVD of SP zullen allen samengaan en hun benaming behouden. Maar bij lokale partijen ligt dat toch even anders. Hoe gaan zij verder?

De laatste maanden zijn er tal van bijeenkomsten geweest met een kleine groep mensen want het coronavirus legde duidelijk beperkende maatregelen op. Voorzitters en fractievoorzitters hebben elkaar opgezocht, ontmoet en uitwisselingen gedeeld van elkaars wensen voor de toekomstige nieuwe gemeente.

Ook de LOF heeft hieraan deelgenomen. Maar in het voor stadium had de LOF voor ogen om nu al te fuseren met VDB/LO tot Lokaal Boxmeer om een duidelijk statement te maken dat fuseren tot en wennen aan belangrijk zijn. Want voor de LOF staat 1 punt zeer centraal: Op eigen kracht hebben we geen bestuurskracht.

LOF Rijkevoort heeft altijd het standpunt ingenomen om de eerste stap niet te maken maar zich gelijk te richten tot 1 land van Cuijk lokale partij. Maar dit laatste kan enkel als andere lokale politieke partijen er ook zo over denken. De stap die nu gezet wordt, heeft daarom ook onze goedkeuring.

Welke belangrijk voordeel brengt deze fusering met zich mee:

1. Toen we in Rijkevoort nog de Belangengroep waren en Beugen en Oeffelt samenwerkte, waren we 3 partijen. Om deel uit te maken van de coalitie was het belangrijk om 1 partij te zijn met 1 woordvoeder. De fusie naar LOF was een juiste en heeft ons, zeg maar de kiezers een rol gegeven in de coalitie. Daarnaast het voordeel dat we met Willy Hendriks een wethouder mochten leveren. En dat laatste is belangrijk want de wethouder is vaak het aanspreekpunt voor mij namens Rijkevoortse burgers.

Maar tegenover het voordeel, staat een nadeel:

1. Als dorp Rijkevoort hebben we altijd een raadslid gehad die Rijkevoort vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar dat gaat veranderen. Nu hebben alle afzonderlijke gemeenteraden ruim 60 raadsleden, 14 wethouders en 4 burgemeesters maar we gaan terug naar 35 raadsleden, 5 wethouders en 1 burgemeester. Neem deze getallen even met voorbehoud aan. En, de nieuwe gemeente bestaat uit 27 kernen. Het mag duidelijk zijn dat daardoor het leveren van raadslid door Rijkevoort een zware opgave is of alle inwoners van Rijkevoort moeten stemmen op die persoon die op een verkiesbare plaats staat. Maar dit is ook een beetje een utopie want we stemmen in Rijkevoort ook op andere partijen.

Zoals in bovenstaande tekst gemeld zijn wij als LOF Rijkevoort blij met de ontwikkelingen die er nu op stapel staan. Maar wat zeker ook belangrijk is, is de vraag hoe Rijkevoort hierover denkt. Door de RIVM regelgeving is het helaas niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te organiseren. Maar als bestuur en leden van LOF Rijkevoort staan we vierkant achter de genomen stappen en hopen we dat ook de inwoners van Rijkevoort deze stap weten te waarderen.

In onderstaande persbericht leest U het persbericht wat per vrijdag 10 juli gepubliceerd is.

Hopelijk U allen goed geïnformeerd,

Martien van de Weem/ voorzitter LOF Rijkevoort

PERSBERICHT

Met het oog op de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk in november 2021, zijn zeven lokale politieke partijen voornemens om samen één nieuwe politieke partij te vormen.

Afgevaardigden van de partijen LOF en VDB/LO uit Boxmeer, ABC en PLC uit Cuijk, VKP en AB’90 uit Mill en Sint Hubert en SAN uit Sint Anthonis zijn hierover na een oriëntatiefase sinds enkele weken in overleg. In dit overleg zijn partijstandpunten,

zienswijzen en werkwijzen uitgewisseld en is verkend in hoeverre het mogelijk is om inhoudelijk op één lijn te komen.

De bevindingen van deze verkenning zijn teruggekoppeld naar de raadsfracties, partijbesturen en leden van de partijen. Deze geledingen hebben ruimhartig ingestemd met dit initiatief, waarop is besloten om verder te werken aan de vorming van één partij. Hiermee is de verkenningsfase afgerond.

De volgende fase begint met een plan van aanpak. Hierin zullen o.a. worden opgenomen een intentieverklaring, statuten, partijorganisatie, naamgeving en verkiezingslijst. Verder zullen in dit plan alle nader te nemen stappen worden uitgewerkt. De eerdergenoemde geledingen zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Over de resultaten hiervan zullen we blijven informeren.

De tijdsplanning voorziet erin dat dit plan op 1 oktober a.s. is afgerond.

Informatie betreffende dit persbericht is te verkrijgen bij Piet van de Koolwijk,

Onafhankelijk voorzitter van het overleg, tel. nr. 06 – 51 05 47 1
Contactgegevens
LOF Rijkevoort
Pleinstraat 27
5447 AC Rijkevoort

Geadopteerd door:
Leden
Er zijn nog geen leden aangemeld.
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid