Marie-Louise van Deursen

Coaching
27 Augustus 2014
Coaching is een begeleidingstraject waarin iemand door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of om een bepaalde taak beter uit te voeren. Daarin verschilt coaching van supervisie.

Coaching is meer praktisch gericht. Iemand loopt bijvoorbeeld vast in z’n werk, weet niet wat te doen.

Coaching helpt de werknemer om zicht te krijgen op zichzelf in het werk. Daarnaast is coaching een manier om het eigen gedrag onder de loep te nemen en te kijken hoe men effectiever kan zijn. Het kan gaan over concrete situaties waar men niet tevreden over is of het aanleren van vaardigheden die bij veranderende taken of een nieuwe functie horen.

Coaching is een goed instrument wanneer de werknemer beter wil omgaan met stress of gewoon om zichzelf verder te ontwikkelen.

Het doel van coaching is om bewust(er) te worden van eigen patronen en om samen met de coach te werken aan gedragsverandering.

Hierdoor kan men effectiever en met meer plezier werken.

Coaching werkt het beste wanneer er een specifieke vraag is.

Denk bijvoorbeeld aan:

Hoe ga ik om met pesten op het werk?
Hoe bewaak ik de grens tussen werk en privé?
Hoe raak ik opnieuw geïnspireerd in mijn werk?
Wat wil ik de komende periode leren?
Als coach help ik om afstand te nemen van de eigen situatie en de emoties en dilemma’s in een breder perspectief te zien. Ik begeleid werknemers in het verder ontwikkelen van de talenten door belemmeringen en ingesleten patronen te doorbreken.

De doelen bij coaching bepaal de werknemer zelf, in samenspraak met de leidinggevende en de coach aan het begin van het traject. Coaching bestaat uit een vast aantal bijeenkomsten, die we vooraf afspreken. Tijdens het coachingstraject worden die doelen regelmatig gecheckt en geactualiseerd.

Aan het eind van het coachingstraject wordt de coaching geëvalueerd en bekijken we of de vooraf gestelde doelen behaald zijn. We ronden het traject af door stil te staan bij het beeindigen van de samenwerkingsrelatie.
Contactgegevens
Marie-Louise van Deursen
Beijensstraat 92
6521 ED Nijmegen