30 aug, 18:06
2014
Vakredactie
Financieel
Lambert Blonk Assurantiën V.O.F.

Autoschade door een onbekende dader

Casper (28) en Ellen (26) keerden terug bij hun auto, na een gezellig dagje uit in de stad. Casper: “We hadden onze auto in een straat een stukje van het centrum geparkeerd. Op een plek waar veel mensen langslopen, dat leek ons veilig. Maar nu bleek er iemand tegen onze auto aan te hebben gezeten. Op het portier aan de bestuurderskant zat een fikse kras. En van de dader ontbrak uiteraard ieder spoor. Balen natuurlijk, want we hadden geen idee wat we zonder bewijs moesten doen.”

Autoschade is nooit leuk als het u overkomt. Schade door een onbekende dader is vaak nog lastiger. Het Waarborgfonds Motorverkeer komt in dat geval op voor uw belangen. Hierbij heeft u echter alleen recht op een vergoeding als aan enkele voorwaarden is voldaan. Wees vooraf op de hoogte van deze zaken en weet wat u te doen staat als u er mee te maken krijgt!

Het Waarborgfonds is alleen bedoeld voor mensen die schade hebben opgelopen door een ander motorvoertuig en hiervoor zelf niet terecht kunnen bij hun verzekeraar. Het maakt niet uit om wat voor schade het gaat, zoals schade aan een fiets, auto, woninggevel of letselschade. Bijvoorbeeld omdat de dader onbekend is gebleven, onverzekerd is of het voertuig gestolen is. Ook het begrip motorvoertuig wordt redelijk ruim genomen. Hieronder vallen ook een aanhangwagen of afgevallen lading. Schade door vandalisme valt hier dus niet onder.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de volgende 5 basisvoorwaarden zijn voldaan:

1) De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen. 2) Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd. 3) Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was gestolen en de bestuurder wist dat. 4) De verzekeraar van het veroorzakende motorvoertuig is failliet. 5) De veroorzaker niet verzekerd is, omdat hij principiële bezwaren daartegen heeft (gemoedsbezwaarden) en u de schade niet of gedeeltelijk zelf kunt regelen.

Indien het Waarborgfonds een vergoeding geeft, wordt er bij materiële schade altijd een eigen risico van € 250,- ingehouden.

Als u aan één van de basisvoorwaarden voldoet, bent u er nog niet. U moet zich tevens aantoonbaar hebben ingespannen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Denk hierbij aan politieaangifte, buurtonderzoek of advertentie. Deze acties moeten uiteraard zo snel mogelijk na de schadegebeurtenis plaatsvinden. Wacht u langer dan 14 dagen dan wordt de schade niet vergoed. Is de veroorzaker wel bekend dan dient u deze direct schriftelijk aansprakelijk te stellen. Deze bewijsstukken dient u vervolgens samen met het Europees schadeformulier, schadebegroting en getuigenverklaringen toe te sturen.

Het Waarborgfonds krijgt jaarlijks vele uiteenlopende schades binnen. Vele van deze schades komen niet voor een vergoeding in aanmerking. Kijk daarom voor meer informatie en het indienen van een schade op www.wbf.nl of raadpleeg uw verzekeringsadviseur. Om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u ook eenvoudig de checklist doorlopen.

Lambert Blonk Assurantiën V.O.F.