11 apr, 10:04
2015
Algemeen
Ingezonden

College doet voorstel steun aan Oorlogsmuseum

Het college van Burgemeester en Wethouders in Boxmeer stelt de gemeenteraad voor om € 250.000 beschikbaar te stellen als bijdrage aan een duurzame instandhouding van het Oorlogsmuseum. Daarnaast wil het college zich sterk maken om samen met het Oorlogsmuseum en andere partijen nog eens een bedrag van € 250.000 beschikbaar te krijgen als cofinanciering uit fondsen of subsidies.

Om het museum duurzaam in stand te houden is door het museum een masterplan met vijf fases opgesteld. Naast talrijke verbeteringen en vernieuwingen in het museum is er ook sprake van verbouwing.

Voor fase 1 is circa 1,4 miljoen euro nodig. Het gaat hier over ingrijpende verbouwing en vernieuwing zodat in mei 2016, wanneer het museum 70 jaar bestaat, sprake is van een nieuwe uitstraling. Voor deze eerste fase heeft het museum een bijdrage van € 700.000 ontvangen van de provincie Noord Brabant en heeft zij zelf 200.000,= euro beschikbaar. Aanvullende bijdragen zijn echter nodig om het plan geheel uit te voeren.

Wethouder Erik Ronnes: “Met dit voorstel wil de gemeente Boxmeer haar bijdrage leveren in de vernieuwing van het museum, niet alleen voor behoud van ons waardevol erfgoed, maar ook als versterking op gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast heeft het museum in haar nieuwe vorm een nog belangrijkere educatieve functie”.

In november 2014 werd het college in een unanieme raadsmotie verzocht, zich maximaal te blijven inspannen om het Oorlogsmuseum als waardevol erfgoed in de gemeente te behouden.