14 mei, 21:29
Nieuws

Weer meer incidenten in asielzoekerscentra in Brabant: Budel 'spant de kroon'

Steek- en vechtpartijen, andere vormen van agressie, overtreding van huisregels en (pogingen tot) zelfdodingen blijven aan de orde van de dag in asielzoekerscentra in Brabant. Het aantal incidenten in de zes opvangen steeg het afgelopen jaar naar bijna 2500.

Dat is ruim een kwart meer dan in vergelijking met 2018, toen er ook al sprake was van een toename. Landelijk gaat het om een stijging van 30 procent. Tegenover deze forse plus stond een lichte stijging van het totaal aantal bewoners van een azc: van ruim 53.000 in 2018 naar bijna 55.000 in 2019.

Cijfers van COA
Van de meeste misdrijven die buiten de opvang worden gepleegd, 59 procent, worden asielzoekers verdacht uit zogeheten veilige landen als Marokko en Algerije. De asielaanvraag van deze mensen is doorgaans kansloos. Bij de incidenten binnen azc’s ligt dat percentage lager: daar is van de betrokkenen 28 procent afkomstig uit een veilig land. De cijfers worden jaarlijks verspreid door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Personeel van de twee vestigingen in Budel hadden de handen het meeste vol aan lastige bewoners. Hier ging het 769 keer mis tussen bijvoorbeeld asielzoekers onderling en in hun contacten met medewerkers. In Budel werden ook de meeste suïcidegevallen genoteerd.

'Slechte discipline'
In Overloon is het met de discipline van de bewoners blijkbaar slecht gesteld. De helft van de 612 overtredingen betrof het aan de laars lappen van huisregels. Hieronder valt het op kamers roken en het niet opruimen van rommel. In Grave werden ruim vierhonderd problemen van diverse aard geregistreerd, op de voet gevolgd door Oisterwijk (bijna vierhonderd). In Gilze-Rijen zette de lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor door en wel naar 138. De minste problemen deden zich voor in Tilburg (127).

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) gaat onderzoek doen naar de oorzaken van de gepleegde incidenten en criminaliteit en de meer specifieke kenmerken van de doelgroep. Het WODC is het onafhankelijke onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

LEES OOK:

Na steekpartij strompelt bewoner van azc in Oisterwijk bloedend naar de receptie

Veel meer incidenten in azc's, vooral in Budel, Oisterwijk en Overloon


Lees het hele bericht van Omroep Brabant »