PC Jenaplanbasisscholen De Peppels en De Canadas

Over PC Jenaplanbasisscholen De Peppels en De Canadas
Onze school bestaat uit een tweetal vestigingen, omdat er op twee locaties onderwijs verzorgd wordt aan in het totaal circa 350 kinderen. PC Jenaplanbasisschool De Peppels, Oranjestraat 14, Boxmeer: 1 onderbouw-, 2 middenbouw- en 2 bovenbouw-groepen.

PC Jenaplanbasisschool De Canadas, Jacob Marisstraat 2, Boxmeer: 2 onderbouw-, 3 middenbouw- en 3 bovenbouw-groepen.

Op De Peppels en De Canadas zitten kinderen uit de wijk waarin de scholen liggen, maar ook uit geheel Boxmeer en omgeving. De scholen hebben een christelijk karakter en bieden plaats aan kinderen met heel verschillende achtergronden.

Door de sfeer van openheid en respect voelen kinderen en ouders zich bij ons thuis. De school wordt bestuurd door de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Boxmeer (SPCOB) te Boxmeer. De leden van dit bestuur zijn ouders van de school, waardoor de betrokkenheid groot is.
Foto's
Contactgegevens
PC Jenaplanbasisscholen De Peppels en De Canadas
Oranjestraat 14
5831 CP Boxmeer

Geadopteerd door: