Van Doesburg BHV

Koolmonoxidemelders heeft u ze ?
12 September 2017
Er is landelijk veel onduidelijkheid over koolmonoxide (CO), koolmonoxidemelders en de plaatsing van deze melders. Brandweer Nederland heeft in samenwerking met de Brandwondenstichting in februari een campagne gelanceerd over de risico’s van koolmonoxide.
Veel collega’s krijgen niet alleen vragen over rookmelders, maar ook over koolmonoxide en de plaatsing van melders of combimelders. Om eenduidig hierover te communiceren, heeft Brandweer Nederland informatie verspreid.

Kans op koolmonoxidevergiftiging
Veel burgers gaan er van uit dat er met nieuwe cv-ketels geen kans is op een koolmonoxidevergiftiging. De meeste slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging zijn de afgelopen jaren echter gevallen bij een nieuwere cv-ketel. Bij het niet deugdelijk aansluiten en/of onderhouden of bij een ondeugdelijk aangesloten rookgasafvoer, is er wel degelijk kans op een koolmonoxidevergiftiging!

Waar moet een koolmonoxidemelder geplaatst worden?
In de gebruikershandleiding staat aangegeven waar een koolmonoxidemelder geplaatst dient te worden. Koolmonoxide vormt zich bij onvolledige verbranding in het gastoestel en vermengt zich met de overige verbrandingsgassen. De dichtheid van de verbrandingsgassen is lager dan de dichtheid van lucht. De verbrandingsgassen zullen dus te samen met koolmonoxide de neiging hebben om te stijgen. Bij onvoldoende ventilatie wordt de ruimte vanaf het plafond naar beneden gevuld.

Advies:
Plaats de koolmonoxidemelder in de (leef)ruimte waarin een (open)verbrandingstoestel staat. Bijvoorbeeld de kamer waar een gaskachel staat, een keuken met een geiser of een zolder waar de cv opstelling staat. Plaats de koolmonoxidemelder conform de bij het apparaat meegeleverde installatie instructie. Neem daarbij notie van het volgende advies:

Bevestiging aan de muur
Indien u de koolmonoxidemelder aan de muur plaatst, bevestig deze dan hoog aan de muur op een horizontale afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder geplaatst wordt op maximaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond.
Zorg er ook voor dat de melder altijd hoger is geplaatst dan de deurpost of het raamkozijn.

Bevestiging aan het plafond
Indien u de koolmonoxidemelder aan het plafond plaatst, doe dit dan op een afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder tenminste 30 centimeter vanaf de muur geplaatst wordt.

In de bovenstaande afbeelding (koolmonoxidemelder aan de muur) wordt een horizontale afstand van 1 tot 3 meter vanaf het verbrandingstoestel tot aan de koolmonoxidemelder aangegeven. Dit komt niet overeen met de informatie van Brandweer Nederland, die spreekt over 1 tot 2 meter. De informatie die landelijk en Europees bekend is, varieert van afstanden van 1 tot 7,5 meter vanaf het verbrandingstoestel tot de koolmonoxidemelder. Brandweer Nederland houdt, voor de eenduidigheid, 1 tot 2 meter aan. De afbeelding is ter verduidelijking.

Waar moet ik op letten als ik een koolmonoxidemelder koop?
Een koolmonoxidemelder draagt de norm BS EN 50291 op de verpakking, omdat deze aan deze technische norm dient te voldoen. Let bij aanschaf van een koolmonoxidemelder dat deze melder 5 tot 10 jaar lang meegaat. Ook staat in de gebruiksaanwijzing de norm BS EN 52092 vermeld. Dit betreffen de installatievoorschriften.

Kies niet voor een combimelder waarbij een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één apparaat zijn gevoegd. De reden voor dit advies is gebaseerd op het feit dat een koolmonoxidemelder op een andere locatie geplaatst dient te worden dan een rookmelder. Daarnaast kan de levensduur van een koolmonoxidemelder verschillen van die van een rookmelder. Het zou dus zo maar kunnen dat het rookmeldergedeelte nog werkt en het koolmonoxidemelder deel niet meer. Kies ervoor om zowel aparte rookmelders te plaatsen én aparte koolmonoxidemelders, conform de daarbij meegeleverde installatievoorschriften.

Voor meer informatie over BHV herhalingen of opleidingen neem vrijblijvend contact met ons op. administratie@vandoesburgbhv.nl of bel 0345-582428

» Ga naar de link
Contactgegevens
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen