Wonen Vierlingsbeek

Over Wonen Vierlingsbeek
Organisatie
Wonen Vierlingsbeek behoort tot de kleinste woningcorporaties in Nederland. Eén van de grote voordelen van deze kleinschaligheid is dat de organisatielijnen kort zijn en we dicht bij onze huurders staan. Wij kennen hen en zij kennen ons!

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur en de medewerkers van Wonen Vierlingsbeek werken volgens de afgesproken doelstellingen en richtlijnen. Op basis van deze doelstellingen en richtlijnen worden - naast het verrichten van de dagelijkse taken - nieuwe ideeën en initiatieven ontplooid. Daarbij wordt het belang van de huurders altijd op de voorgrond geplaatst.

De huurders van Wonen Vierlingsbeek zijn (nog) niet georganiseerd. Daarom nodigt het bestuur van Wonen Vierlingsbeek hen jaarlijks uit voor een bijeenkomst waar de plannen voor het komend jaar worden gepresenteerd.
Contactgegevens
Wonen Vierlingsbeek
Spoorstraat 27
5821 BB Vierlingsbeek