Basisschool de Bakelgeert Boxmeer

Over Basisschool de Bakelgeert Boxmeer
Onze school is continu in beweging. Sinds 2001 is De Bakelgeert een Daltonschool. In het schooljaar 2011-2012 zijn we weer gevisiteerd om aan te tonen dat wij het keurmerk Daltonschool waard zijn. We mogen ons nog steeds Daltonschool noemen. Wij zijn ervan overtuigd dat voor het goed functioneren in de maatschappij de pijlers van het Daltononderwijs een zeer goede basis zijn: Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandig werken. Zelfstandigheid wordt immers steeds meer gepredikt. Waar en met wie je ook bent, je zult moeten kunnen samenwerken. En als je daarbij zelf verantwoordelijkheid hebt voor het uitvoeren van een taak, kun je jezelf blijven ontwikkelen. Met andere woorden: Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!
Contactgegevens
Basisschool de Bakelgeert Boxmeer
Stationsweg 40
5831CR Boxmeer

Geadopteerd door: