Basisschool de Bolster Sambeek

Over Basisschool de Bolster Sambeek
Onze school heet “de Bolster”. Met deze naam, dit beeld en logo, en met het kunstwerk naast de ingang, willen wij iets uitdrukken. Wij willen kinderen, als ze op vierjarige leeftijd onze school binnenkomen, bescherming en veiligheid bieden, en ons, naarmate ze ouder worden en meer weten en kunnen, meer openen naar de buitenwereld, tot ze, op ongeveer twaalfjarige leeftijd, oud genoeg zijn om onze “behuizing” te verlaten. Vanuit dit uitgangspunt, deze grondhouding, gaan wij spelen en werken met kinderen. We stimuleren zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. We bevorderen samenwerking en behulpzaamheid. We willen uitdagen tot zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Ook willen we tegemoet komen aan de behoefte aan competentie van kinderen en accepteren we elkaar zoals we zijn.
Contactgegevens
Basisschool de Bolster Sambeek
Grotestraat 68
5836 AH Sambeek

Geadopteerd door: