Bewonersraadboxmeer

Over Bewonersraadboxmeer
Stichting Bewonersraad Gemeente Boxmeer

De Bewonersraad Boxmeer behartigt de belangen van huurders van Mooiland in de gemeente Boxmeer. Dat doen wij door samen te werken met Mooiland, wijk- en dorpsraden, gemeente, bewonerscommissies en andere organisaties werkend in het gebied van wonen. De belangrijkste thema's zijn: betaalbare woningen, onderhoud, voldoende woningen, leefbaarheid en veiligheid. Ook staan actualiteiten of vragen van onze achterban op de agenda.

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen bespreken we met de woonconsulenten van Mooiland de actualiteiten in de gemeente Boxmeer. Met hen wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld bouwplannen, leefbaarheid en samenwerking.

Een lid van de Bewonersraad Boxmeer is vertegenwoordigd in de Koepel. Samen met de vertegenwoordigers van de vijf lokale bewonersraden in het werkgebied van Mooiland staan we voor de belangen van alle huurders van Mooiland. De Koepel adviseert Mooiland gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld het huurbeleid en onderhoud van de woningen. Belangrijke zaken dus die huurders aangaan.

Samen staan we sterker dan alleen!
Contactgegevens
Bewonersraadboxmeer
Tiendplein 7
5441BB Oeffelt

Geadopteerd door: