03 dec, 13:57
2018
Vakredactie
Verzorging
Paul van Rijssel, kinderarts Maasziekenhuis Pantein

Hoe herken je diabetes bij kinderen?

Heeft jouw kind veel dorst, moet het vaak plassen, heeft het een droge mond, voelt het zich heel moe en heeft het last van oogontsteking of wazig zien? Dan kunnen dit symptomen zijn van diabetes. Diabetes, of suikerziekte, is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam functioneert niet goed, omdat de lichaamscellen een tekort hebben aan glucose (bloedsuiker). Daardoor ontstaan de klachten.

Herken je deze symptomen bij je kind? Dan kan de huisarts prikken op bloedsuiker of kijken naar de hoeveelheid suiker in de urine. Bij verdenking van suikerziekte verwijst de huisarts door naar het (Maas)ziekenhuis. Daar worden de soort en ernst van de ziekte vastgesteld.

Kinderdiabetesteam In het Maasziekenhuis staat het Kinderdiabetesteam klaar om kinderen en hun ouders te begeleiden bij diabetes. Het team bestaat uit kinderdiabetesverpleegkundigen, kinderartsen, diëtisten en kinderpsychologen. Het team behandelt momenteel 45 kinderen met diabetes. De meeste kinderen komen voor het eerst wanneer ze tussen 5 en 15 jaar oud zijn. Het jongste patiëntje is nu een dreumes van anderhalf.

Op het moment dat de diagnose diabetes wordt gesteld wordt het kind soms opgenomen, bijvoorbeeld wanneer een infuus nodig is, wanneer het kind heel klein is (bijvoorbeeld een baby) of wanneer de ouders begeleiding nodig hebben, o.a. bij het spuiten van insuline. Waar mogelijk wordt poliklinisch de behandeling ingesteld, want het is het fijnst wanneer het kind thuis kan wennen aan de diagnose en de behandeling, die het met zich meebrengt.

Wat is insuline? Er zijn meerdere soorten diabetes. Kinderen hebben meestal type 1. Bij dit type maakt het lichaam zelf geen insuline meer aan. Onze lichaamscellen hebben glucose (bloedsuiker) nodig. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat de glucose uit onze voeding via het bloed in de cellen terechtkomt. Maakt het lichaam zelf geen of onvoldoende insuline aan? Dan krijgen de cellen geen glucose en functioneert het lichaam niet. Bovendien hoopt de suiker zich op in de bloedbanen, wat op lange termijn schadelijk is voor zenuwen en nieren, zorgt voor hoge bloeddruk en beschadiging van het oognetvlies.

Mensen die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken moeten zichzelf vaak meerdere keren per dag insuline toedienen. Voor kinderen is dat vaak lastig. Daarom gebruikt 80% van de kinderen een insulinepomp, die continu de benodigde hoeveelheid in het lichaam brengt. Ook moeten bloedsuikers worden gecontroleerd. Meestal gebeurt dat door middel van een vingerprik, maar sinds enige tijd wordt in enkele gevallen gebruik gemaakt van een systeem dat continu bloedsuiker meet. Een vingerprik is dan niet meer zo vaak nodig.

Begeleiding door het Kinderdiabetesteam Kinderen met diabetes komen meestal vier keer per jaar naar het Maasziekenhuis voor controle. Voor tieners is er een speciaal avondspreekuur vanaf 16.00 uur ‘s middags, zodat zij buiten schooltijd kunnen komen. Daarnaast organiseert het Kinderdiabetesteam twee keer per jaar groepsconsulten met een thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld: koken, een rondleiding op het laboratorium, een golfclinic, spellenavond met diabetesgerelateerde spellen of een theatervoorstelling. De kinderen kunnen elkaar dan ontmoeten en ervaringen uitwisselen over hoe ze omgaan met diabetes. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt daarover een voorlichtingsavond gehouden. Ook geeft het Kinderdiabetesteam voorlichting op scholen.

Je kunt met diabetes een normaal leven leiden, maar moet wel meer rekening houden met wat je doet, zoals sporten, en wat je eet (suikers) en daar de hoeveelheid insuline op afstemmen. De ziekte is in principe nog niet te genezen; wel komen er steeds meer nieuwe behandeltechnieken.

Het kinderdiabetesteam van het Maasziekenhuis werkt nauw samen met het Kinderdiabetes Centrum Nijmegen (KDCN), een samenwerkingsverband tussen diabetesteams van het Radboudumc en het CWZ.

Paul van Rijssel, kinderarts Maasziekenhuis Pantein Mede namens het Kinderdiabetesteam: Petra Bijlard (diëtist), Hanneke van Els (kinderdiabetesverpleegkundige), Anja Jacobs (kinderpsycholoog), Elly Jacobs (diëtist), Wendy Litjens (kinderdiabetesverpleegkundige), Anita Verhoeven (kinderarts) en Linda Kersten (orthopedagoog)