09 sep, 09:26
2017
Algemeen
Provincie Noord-Brabant

Provinciebestuur ondersteunt advies voor één gemeente in Land van Cuijk

.

7 september 2017, ’s-Hertogenbosch - Eén krachtige gemeente met een innovatieve vorm van dorpen-democratie. Dit is de meest duurzame oplossing voor de toekomst voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Gedeputeerde Staten ondersteunen dit advies van Peter van der Velden over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

De raden kunnen op 20 september kiezen voor het zetten van de eerste stap richting het vormen van één gemeente Land van Cuijk mét een innovatieve vorm van kernenbeleid en kernen democratie. In het proces dat volgt kan men een gemeente ontwikkelen die klaar is voor de opgaven van de toekomst en een innovatieve dienstverlening heeft voor haar burgers en ondernemers. Een gemeente die meer kan doen voor de belangen van haar burgers en gemeenschappen en samen de democratie in de kernen en dorpen vormgeeft.

In 2016 hebben de raden besloten om, na het in beeld brengen van de opgaven, ook te kijken naar verschillende samenwerkingsvormen. Een verkenning naar ‘de best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk’. Aan die opdracht is de afgelopen maanden door velen hard gewerkt.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met onder andere burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, regio en de gemeenten zelf. Er is feitenonderzoek gedaan en analyses zijn uitgevoerd. In het eindrapport zijn vele verschillende vormen van samenwerking beschreven en beoordeeld. De eindconclusie van het rapport is dat een herindeling van de vijf gemeenten mét kernenbeleid en kernendemocratie de beste en meest duurzame oplossing is voor de toekomst. Het advies van procesbegeleider Peter van der Velden sluit daar op aan.

Door alle inspanningen van de raadsleden in de afgelopen jaren is een momentum ontstaan om een richtinggevend besluit te nemen en door te pakken. Raadsleden hebben bij een fusieproces veel ruimte om de voor hen belangrijke randvoorwaarden en doelen vast te stellen die als uitgangspunten dienen voor fusie. Het is aan hen om daarvoor te kiezen en er iets moois van te maken. Provincie wenst de raadsleden veel wijsheid toe om het juiste besluit voor de toekomst te nemen. De provincie is graag bereid hierbij te ondersteunen.