Vrienden van het Maasziekenhuis

Over Vrienden van het Maasziekenhuis
De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is opgericht door een aantal maatschappelijk betrokken inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. De Stichting en het bestuur zetten zich belangeloos in voor een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker Maasziekenhuis.

Zij doet dit via maatschappelijk betrokken ondernemers, fondsenwerving en de Club van vrienden. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zetten mensen zich belangeloos in voor de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
 
Contactgegevens
Vrienden van het Maasziekenhuis
Logterberge 6
6591HH Gennep

Geadopteerd door: