Gemeente Boxmeer

onderscheiding voor Koos van der Hoff
11 Oktober 2017
De heer Koos van der Hoff uit Overloon kreeg 8 oktober de gemeentelijke Speld van Verdienste uitgereikt. Deze werd hem overhandigd door wethouder Jeu Verstraaten tijdens het koffieconcert van LOGEKO.
De heer Van der Hoff verrichtte de afgelopen 50 jaar veel vrijwilligerswerk voor de gemeenschap van Overloon. Sinds 1967 is hij lid van zangvereniging LOGEKO in Overloon. Hij is 28 jaar bestuurlijk actief geweest voor de vereniging als voorzitter en vicevoorzitter. In 2000 heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd en vanaf die tijd is hij nog steeds actief lid van de muziekcommissie en zet hij zich ook op tal van andere manieren in voor de vereniging.

Daarnaast was de heer Van der Hoff in 1967 medeoprichter van het ‘Jongerenkoor’ in Overloon waar hij tevens dirigent werd. In de loop der jaren kreeg het koor andere namen: ‘Jongerenkerk Overloon’, ‘Young Sound’ en ‘Zang- en Theatergroep Oker’. Tot aan het einde van zijn lidmaatschap in 1990 was hij actief bij verschillende voorbereidende werkzaamheden en was hij diverse jaren bestuurslid.

Vanaf eind jaren zeventig maakt de heer Van der Hoff zich verdienstelijk voor de kerkgemeenschap van Overloon. In 2002 ontving hij daarvoor de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia’.
Contactgegevens
Gemeente Boxmeer
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer